Έκδοση Οικοδομικής Άδειας

Έκδοση Οικοδομικής Άδειας

Νέες κατασκευές, προσθήκες, διαρρυθμίσεις, τοπογραφικά...

Αναλαμβάνουμε την έκδοση οικοδομικής άδειας με πλήρη υποστήριξη σε κάθε βήμα της διαδικασίας αυτής. Από την αρχή, συγκεντρώνοντας όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τις εγκρίσεις που απαιτούνται από την πολεοδομία (τις υπηρεσίες δόμησης των δήμων), μέχρι το τέλος που θα εκδοθεί η έγκριση και η άδεια δόμησης και θα αρχίσει η κατασκευή του έργου.

Με την ολοκλήρωση ενός έργου εκδίδεται και Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ - ενεργειακό πιστοποιητικό) μαζί με το Πιστοποιητικό Ελέγχου Κατασκευής (ΠΕΚ). Το δεύτερο εκδίδεται από την υπηρεσία δόμησης (ΥΔΟΜ) μετά από τον τελικό έλεγχο από ελεγκτή δόμησης. Τους ελεγκτές δόμησης τους καλεί ο επιβλέπων μηχανικός σε συγκεκριμένα στάδια του έργου και αυτοί προκύπτουν από κλήρωση. Η εμπειρία μου ως πιστοποιημένος ελεγκτής δόμησης, ήδη από τους πρώτους που ξεκίνησαν τους ελέγχους, αποτελεί πλεονέκτημα στο σχεδιασμό και τη μελέτη ενός έργου.

Πιο συγκεκριμένα, η έκδοση μιας άδειας δόμησης δεν αφορά αποκλειστικά και μόνο τη μελέτη ενός έργου αλλά αποτελεί μία ξεχωριστή εργασία κατά την οποία ο μηχανικός έρχεται σε επαφή με τις αρμόδιες υπηρεσίες προκειμένου να λάβει τις απαραίτητες εγκρίσεις, για λογαριασμό του ενδιαφερόμενου ιδιοκτήτη, και εξυπηρετεί με αυτόν τον τρόπο, κατά το μέγιστο δυνατό βαθμό, τις ανάγκες, τις ιδιαιτερότητες και τα συμφέροντα αυτού.

Οι εγκρίσεις που συνήθως απαιτούνται μπορεί να είναι βεβαιώσεις αρχαιολογίας, υψομέτρων Δήμου, Δασαρχείου, παρεκκλίσεις όρων δόμησης, τίτλοι ιδιοκτησίας, μισθωτήρια συμβόλαια, συμβουλίου αρχιτεκτονικής, κλπ.

Οι μελέτες που συνήθως απαιτούνται είναι το τοπογραφικό, τα αρχιτεκτονικά, τα στατικά, τα μηχανολογικά, ηλεκτρολογικά, καύσιμο αέριο, κλπ ανάλογα με την περίπτωση.

Πρόκειται ουσιαστικά για μία πολύ σημαντική εργασία από την οποία κρίνεται πολλές φορές η έκβαση ενός έργου, καθώς είναι πάρα πολλές οι περιπτώσεις όπου για διάφορους λόγους αργεί να εκδοθεί μία άδεια δόμησης και το έργο καθυστερεί να ξεκινήσει.

Τέλος, αντί της παραπάνω άδειας δόμησης σε συγκεκριμένες περιπτώσεις μικρών έργων και εργασιών εκδίδεται έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας (ΕΕΜΚ) ή άλλη άδεια σε μορφή αίτησης με έγγραφη ενημέρωση προ 48 ωρών στις αρμόδιες υπηρεσίες για εργασίες που δεν απαιτούν άδεια (εργασίες του άρθρου 4, παρ. 3, Ν.4067/2012), π.χ. αντικατάσταση κουφωμάτων στο ίδιο άνοιγμα.

Η γνώση και η εμπειρία μας είναι εγγύηση για την σωστή και γρήγορη εξυπηρέτηση των πελατών μας και στον τομέα αυτό.


http://interdomisi.gr/article.php?db=ypiresies&id=20170409002050&startMenu=0
Πολιτικός Μηχανικός Θεσσαλονίκη
Νεκτάριος Ντάσιος, Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ. - MSc Civil Engineer A.U.TH. - Αρ. Μητρώου ΤΕΕ 95348
• Ενεργειακός Επιθεωρητής, Γ΄ τάξης (Α.Μ. 5654), • Εκτιμητής - Πραγματογνώμονας
Τεχνικό γραφείο - Ανακαινίσεις, Φιλιππουπόλεως 6, Αμπελόκηποι 56123, Θεσσαλονίκη, Μακεδονία
Τηλ.-Fax: +30 2313032721, Κιν.: +30 6944349785
Site: interdomisi.gr, Email: info@interdomisi.gr, nektariosntasios@gmail.com