Αυθαίρετα - Ρύθμιση

Αυθαίρετα - Ρύθμιση

Τακτοποίηση αυθαιρέτων, βεβαιώσεις μεταβίβασης, νομιμοποιήσεις...

Η interdomisi αναλαμβάνει την τακτοποίηση αυθαιρέτων κατασκευών στη Θεσσαλονίκη και στους περιφερειακούς Δήμους αλλά και εκτός Θεσσαλονίκης αν χρειαστεί. Είτε πρόκειται για παλιά αυθαίρετη κατασκευή (προ 1983 - όταν άρχισε να ισχύει ο νόμος Τρίτση 1337/83) είτε για νεότερη αυθαίρετη κατασκευή ή προσθήκη ή αλλαγή χρήσης (προ 2011) αναλαμβάνουμε την διεκπεραίωση της υπόθεσής σας από την αρχή μέχρι το τέλος.

Σύμφωνα με την τρέχουσα νομοθεσία Ν.4495/17 (ΦΕΚ 167 / Τεύχος Α / 03-11-2017) προκειμένου να μεταβιβαστεί ένα ακίνητο (οικόπεδο, αγροτεμάχιο ή άλλη οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία) απαιτείται εκτός των άλλων και Βεβαίωση Μηχανικού που να βεβαιώνει ότι στο μεταβιβαζόμενο ακίνητο δεν υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές ή όσες και αν υπάρχουν είναι δηλωμένες και δεν οφείλουν πρόστιμα ανέγερσης ή διατήρησης.

Επίσης, απαιτείται πλέον και η σύνταξη και συμπλήρωση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου ή Ακινήτου προκειμένου να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε πράξη μεταβίβασης ή αδειοδότησης.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει όλη αυτή τη διαδικασία που απαιτείται (δήλωση ιδιοκτήτη, αντίγραφα οικοδομικής αδείας από την πολεοδομία, σύνταξη σχεδίων και τεχνικής έκθεσης, αυτοψία στο χώρο, κλπ) είτε πρόκειται για ρύθμιση αυθαιρέτων είτε για απλή βεβαίωση ότι δεν υπάρχουν αυθαίρετα ή το οικόπεδο είναι αδόμητο.

Η νομοθεσία αλλάζει διαρκώς τα τελευταία χρόνια και για αυτό είναι λογικό να υπάρχουν απορίες σχετικά με τη ρύθμιση ή τη νομιμοποίηση του ακινήτου σας.

Καλέστε μας για να συζητήσουμε το θέμα που σας απασχολεί καθώς και για μία προσφορά για τις υπηρεσίες μας.

Με εκτίμηση,
Νεκτάριος Ντάσιος
Πολιτικός Μηχανικός Θεσσαλονίκη


http://interdomisi.gr/article.php?db=ypiresies&id=20170409002419&startMenu=0
Πολιτικός Μηχανικός Θεσσαλονίκη
Νεκτάριος Ντάσιος, Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ. - MSc Civil Engineer A.U.TH. - Αρ. Μητρώου ΤΕΕ 95348
• Ενεργειακός Επιθεωρητής, Γ΄ τάξης (Α.Μ. 5654), • Εκτιμητής - Πραγματογνώμονας
Τεχνικό γραφείο - Ανακαινίσεις, Φιλιππουπόλεως 6, Αμπελόκηποι 56123, Θεσσαλονίκη, Μακεδονία
Τηλ.-Fax: +30 2313032721, Κιν.: +30 6944349785
Site: interdomisi.gr, Email: info@interdomisi.gr, nektariosntasios@gmail.com