Τιμοκατάλογος Προγραμμάτων Μηχανικού
ESPA
ESPA ΑΜΕΑ
Valid XHTML 1.0 Transitional
Μέγεθος: Αντίθεση:
Επιλογές αναζήτησης

Κωδικός ασφαλείας Εννέα συν Μηδέν ίσον

Υπηρεσίες


Εγγραφές: 76 ,     Σελίδα: 1
Σελίδες: 1 2 3 4
Εισφορές ΕΦΚΑ εργατοτεχνιτών οικοδόμων από Απρίλιο 2024

Εισφορές ΕΦΚΑ εργατοτεχνιτών οικοδόμων από Απρίλιο 2024

Από 01-04-2024 ισχύουν τα παρακάτω ποσοστά εισφορών ΕΦΚΑ (ΙΚΑ) - ΕΛΔΕΟ εργαζομένου και εργοδότη καθώς και ο παρακάτω πίνακας κατώτατων ορίων ημερομισθίων εργατοτεχνιτών και εργατοτεχνιτριών βάσει της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (από 01-04-2024).
Γνωστοποίηση έναρξης εγκατάστασης ή/και λειτουργίας δραστηριότητας - Συχνές ερωτήσεις

Γνωστοποίηση έναρξης εγκατάστασης ή/και λειτουργίας δραστηριότητας - Συχνές ερωτήσεις

Είναι ο τρόπος με τον οποίο οι αρμόδιες εποπτικές αρχές ενημερώνονται από τον φορέα μιας οικονομικής δραστηριότητας για την έναρξη εγκατάστασης ή/και λειτουργίας της δραστηριότητάς του και για οποιαδήποτε μεταβολή σχετικά με αυτήν. Πραγματοποιείται από το φυσικό πρόσωπο ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου που πρόκειται να εγκαταστήσει ή να λειτουργήσει τη δραστηριότητα σε συγκεκριμένη θέση και αποτελεί προϋπόθεση εγκατάστασης ή λειτουργίας αυτής αντίστοιχα. Από την υποβολή της γνωστοποίησης ξεκινά άμεσα η εγκατάσταση ή η λειτουργία της δραστηριότητας, χωρίς να απαιτείται αντίστοιχη άδεια. Αυτό ισχύει μόνο για τις δραστηριότητες ή τις ενέργειες, για τις οποίες ισχύει το καθεστώς της γνωστοποίησης.
Έντυπα ελεγκτών δόμησης - πόρισμα

Έντυπα ελεγκτών δόμησης - πόρισμα

Υπάρχουν αρκετοί συνάδελφοι μηχανικοί που αναζητούν τα Έντυπα Πορισμάτων Ελεγκτών Δόμησης. Είχαμε αναφερθεί παλαιότερα σχετικά με την αποζημίωση των ελεγκτών δόμησης, οπότε παρακάτω θα βρείτε και τα σχετικά έντυπα για το πόρισμα του ελέγχου, όπως αναφέρονται στο Παράρτημα της με αριθμό 299 / 2014 απόφασης (ΦΕΚ 57 Β / 16-01-2014). Πρόκειται για έξι περιπτώσεις αρχείων πορισμάτων ανάλογα με την κατηγορία του ελέγχου.
Χάρτες τιμών ζώνης 2007 για όλη την Ελλάδα

Χάρτες τιμών ζώνης 2007 για όλη την Ελλάδα

Σε προηγούμενο άρθρο είχαμε αναφερθεί στις Τιμές Ζώνης των αντικειμενικών αξιών του Υπουργείου Οικονομικών έτους 2007 που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του προστίμου των αυθαιρέτων (πίνακες ανά Περιφέρεια ή ανά Νομό). Παρακάτω μπορείτε να βρείτε έναν σύνδεσμο του Υπουργείου και της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας όπου έχετε τη δυνατότητα να αναζητήσετε τους χάρτες ανά περιοχή, εφόσον υπάρχουν, και να εντοπίσετε καλύτερα την θέση του ακινήτου και την Ζώνη όπου αυτό ανήκει.
Νέος Κτιριοδομικός Κανονισμός 2023

Νέος Κτιριοδομικός Κανονισμός 2023

Εκδόθηκε και είναι σε ισχύ ο Νέος Κτιριοδομικός Κανονισμός με την Υπουργική Απόφαση Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/66006/2360/2023 όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3985/Β/22-6-2023. Ο νέος κανονισμός φέρνει αρκετές αλλαγές και η εφαρμογή του είναι υποχρεωτική για όλες τις νέες κατασκευές. Οι μηχανικοί οφείλουν να τον γνωρίζουν και να τον εφαρμόζουν. Ο προηγούμενος κανονισμός είχε εκδοθεί το 1989 και ίσχυε με τις μετέπειτα τροποποιήσεις του.
Εκπαιδευτικό υλικό κατάρτισης ενεργειακών επιθεωρητών

Εκπαιδευτικό υλικό κατάρτισης ενεργειακών επιθεωρητών

Το γραφείο μας, και ο πολιτικός μηχανικός Νεκτάριος Ντάσιος, εκπονεί ενεργειακές επιθεωρήσεις και εκδίδει Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) κτιρίων ήδη από τον πρώτο καιρό που θεσπίστηκε η εφαρμογή αυτή, δηλαδή από το 2012. Οι πρώτοι ενεργειακοί επιθεωρητές ήμασταν υποχρεωμένοι να παρακολουθήσουμε συγκεκριμένα σεμινάρια και να εξεταστούμε επιτυχώς σε αυτά προκειμένου να γίνουμε μόνιμοι ενεργειακοί επιθεωρητές αλλά και για να μπορούμε να αποκτήσουμε πιστοποίηση για επιθεωρήσεις Β' ή Γ' τάξης.
Υπηρεσίες μηχανικού και ψηφιακές ευκολίες

Υπηρεσίες μηχανικού και ψηφιακές ευκολίες

Η τεχνολογία καλπάζει με πολύ γρήγορους ρυθμούς σε όλους τους τομείς της παραγωγικότητας και της παροχής υπηρεσιών και αυτό γίνεται φανερό ολοένα και πιο έντονα. Πλέον, οι τεχνολογικές εξελίξεις μας προσπερνάνε κυριολεκτικά και οφείλουμε τουλάχιστον να τις ακολουθούμε, αν δεν γίνεται να πρωτοπορούμε. Στην Interdomisi προσπαθούμε για το καλύτερο και χρησιμοποιούμε μια σειρά από διαδικασίες και προγραμματισμούς που μας φέρνουν πολλά βήματα πιο κοντά στην ψηφιακή εποχή της κατασκευής έργων και της μελέτης υπηρεσιών μηχανικού.
Εισφορές ΕΦΚΑ εργατοτεχνιτών οικοδόμων Β εξάμηνο 2022

Εισφορές ΕΦΚΑ εργατοτεχνιτών οικοδόμων Β εξάμηνο 2022

Από 01-06-2022 ισχύουν τα παρακάτω ποσοστά εισφορών ΙΚΑ (ΕΦΚΑ) - ΕΛΔΕΟ εργαζομένου και εργοδότη καθώς και ο παρακάτω πίνακας κατώτατων ορίων ημερομισθίων εργατοτεχνιτών και εργατοτεχνιτριών (οικοδόμων - οικοδομικά ένσημα) βάσει της Εθνικής Ομοιοεπαγγελματικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Οικοδόμων (από 01-04-2022).
Εισφορές ΕΦΚΑ εργατοτεχνιτών οικοδόμων 2022

Εισφορές ΕΦΚΑ εργατοτεχνιτών οικοδόμων 2022

Από 01-01-2022 ισχύουν τα παρακάτω ποσοστά εισφορών ΙΚΑ (ΕΦΚΑ) - ΕΛΔΕΟ εργαζομένου και εργοδότη καθώς και ο παρακάτω πίνακας κατώτατων ορίων ημερομισθίων εργατοτεχνιτών και εργατοτεχνιτριών (οικοδόμων - οικοδομικά ένσημα) βάσει της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Πίνακας Κατώτατων Ορίων Ημερομισθίων Εργατοτεχνιτών - Εργατοτεχνιτριών Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας
ΣΑΥ - ΦΑΥ και πότε απαιτείται;

ΣΑΥ - ΦΑΥ και πότε απαιτείται;

Πριν από την έναρξη λειτουργίας του εργοταξίου ο εργολάβος ολόκληρου του έργου, και εάν αυτός δεν υπάρχει τότε ο κύριος του έργου, μεριμνά για την εκπόνηση σχεδίου ασφάλειας και υγείας (ΣΑΥ) και για την κατάρτιση φακέλου ασφάλειας και υγείας (ΦΑΥ). Το σχέδιο ασφάλειας και υγείας αποσκοπεί στην πρόληψη των κινδύνων κατά την κατασκευή του έργου, ενώ ο φάκελος στην πρόληψη των κινδύνων κατά τις ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου, όπως εργασίες συντήρησης, μετατροπών, καθαρισμού κλπ. Πότε όμως απαιτείται η σύνταξη των ΣΑΥ και ΦΑΥ;
Στατικότητα ή Στατική Επάρκεια;

Στατικότητα ή Στατική Επάρκεια;

Ακούμε και χρησιμοποιούμε αρκετά συχνά εκφράσεις όπως «στατικότητα κτιρίου» ή «στατικότητα γέφυρας» κλπ. Πολλοί μηχανικοί κάνουν το ίδιο λάθος αναπαράγοντας αυτόν τον όρο σαν να πρόκειται για κάτι υπαρκτό. Ειδικά στην τηλεόραση και τον τύπο συχνά συναντάμε την «στατικότητα» και πλήθος δημοσιογράφων να αναφέρονται σε αυτήν, κυρίως μετά από μια καταστροφή, σεισμό ή αστοχία κατασκευής.
Αυθαίρετα Θεσσαλονίκη - Ιστορικός τόπος

Αυθαίρετα Θεσσαλονίκη - Ιστορικός τόπος

Αυθαίρετα στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν πολλά, όπως σε όλη την Ελλάδα, και ρυθμίζονται με τον ν.4495/17 όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Η Θεσσαλονίκη, έχει την ιδιαιτερότητα να είναι σε μεγάλη περιοχή του κέντρου της χαρακτηρισμένη ως ιστορικός τόπος, εκτός φυσικά από Συμπρωτεύουσα που είναι. Τίθενται λοιπόν σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την απαίτηση υποχρέωσης γνωμοδότησης του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων πριν από κάθε τακτοποίηση αυθαιρέτων.

Σας ενδιαφέρουν

Έκδοση Οικοδομικής Άδειας

Έκδοση Οικοδομικής Άδειας

Νέες κατασκευές, προσθήκες, διαρρυθμίσεις, τοπογραφικά...
Αυθαίρετα - Ρύθμιση

Αυθαίρετα - Ρύθμιση

Τακτοποίηση αυθαιρέτων, βεβαιώσεις μεταβίβασης, νομιμοποιήσεις...
Ενεργειακή Επιθεώρηση

Ενεργειακή Επιθεώρηση

Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης, Εξοικονόμηση κατ΄ οίκον...
Μελέτη Επίβλεψη Έργου

Μελέτη Επίβλεψη Έργου

Οικοδομές, κατοικίες, καταστήματα, ξενοδοχεία, βιομηχανικά κτήρια...
Άδειες Λειτουργίας

Άδειες Λειτουργίας

Καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος...
Κτηματολόγιο

Κτηματολόγιο

Δηλώσεις κτηματολογίου, εντοπισμός ακινήτου, δασικοί χάρτες
Νομοθεσία

Νομοθεσία

Υποστήριξη σε νομικά θέματα τεχνικής φύσεως
Εξειδίκευση

Εξειδίκευση

Ειδικές μελέτες, βελτίωση κτιρίων, αντισεισμική προστασία
Πραγματογνωμοσύνες

Πραγματογνωμοσύνες

Εκθέσεις ζημιών και βλαβών, τεχνικός ασφαλείας
    Σελίδα: 1     Επόμενη >>>
Νεκτάριος Ντάσιος Interdomisi.gr - Πολιτικός Μηχανικός - στο Taskade Τεχνικό γραφείο Interdomisi.gr Domisi Diakosmisi - Πολιτικός Μηχανικός - στο Facebook Τεχνικό γραφείο Interdomisi.gr Domisi Diakosmisi - Πολιτικός Μηχανικός - στο Twitter Τεχνικό γραφείο Interdomisi.gr Domisi Diakosmisi - Πολιτικός Μηχανικός - στο LinkedIn Νεκτάριος Ντάσιος Πολιτικός Μηχανικός
Λογισμικό CAD BIM για μηχανικούς    ⋰ ArCADiaΒΙΜ σχεδιαστικό πρόγραμμα IntelliCAD ή AutoCAD® ; Τιμοκατάλογος ArCADiasoft προγραμμάτων μηχανικού Τρέχουσες προσφορές προγραμμάτων - Εκπτώσεις Τρόποι πληρωμής - παραγγελίας Interdomisi.com    ⋰ Έργα Οικοδομικές Άδειες Οικοδομικές άδειες - Άδειες δόμησης αρχείου Θεσσαλονίκη Γενικές πληροφορίες - Info    ⋰ Έκδοση οικοδομικών αδειών Τακτοποίηση αυθαιρέτων Ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου Άδειες λειτουργίας καταστημάτων Δεχόμαστε πληρωμές μέσω κάρτας (POS) από εδώ! Or listen to Oldradio.love Προμηθευτές - Suppliers    ⋰ KARAG SA Bathroom Experience Decolab είδη υγιεινής - πλακάκια Xylosystem Ξύλινα γερμανικά κουφώματα ArCADiaSoft - BIM CAD software Συνεργάτες - Contractors    ⋰ Σπυριδόπουλος Γεώργιος - Τοπογράφος μηχανικός CivilTHES - Παγγός Βασίλειος - Πολιτικός μηχανικός Keten Constructions & Partners - Αρχιτέκτονας Μηχανικός Δόδουρας Γεώργιος - Πιστοποιημένος εκτιμητής ReV Αγγέλου Δημήτριος - Δομοστατικός - Ενισχύσεις - Πέτρινα κτίρια PRAXISakiniton - Πωλήσεις Ενοικιάσεις ακινήτων Σύλλογοι - Φορείς    ⋰ Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου - ΕΙΠΑΚ ΤΕΕ - Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Υ.Π.ΕΝ. Ινστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης Για μηχανικούς    ⋰ ΤΕΕ Αυθαίρετα Ν4495/17 - Ν4178/13 ΤΕΕ Ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου ΤΕΕ e-Άδειες Ηλεκτρονική έκδοση ΤΕΕ Ελεγκτές δόμησης ΤΕΕ Αμοιβές μηχανικών ΤΕΕ Αναζήτηση δηλώσεων αυθαιρέτων ΤΕΕ Αναζήτηση οικοδομικών αδειών Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών Και για τοπογράφους    ⋰ Θέαση κτηματολογίου Δασικοί χάρτες Θέαση σημείων υδροληψίας e-Πολεοδομία Ελληνικό Κτηματολόγιο Κτηματολόγιο - αναζήτηση Δ. Θεσσαλονίκης GIS - Χαρτογράφηση Δ. Θεσσαλονίκης - Χωρικά δεδομένα Ανακαίνιση - Διακόσμηση - Έργα - Προσφορές    ⋰ Ανακαίνιση μπάνιου - λουτρού Ξύλινα σπίτια και κατασκευές Προσθήκη ορόφου με ξύλινη κατασκευή Επισκευή σοβά (επιχρίσματα) όψης οικοδομής Εξοικονομώ κατ' οίκον - αιτήσεις - πρόγραμμα    ⋰ Εξοικονομώ αυτονομώ 2020 Εξοικονομώ 2021 Εξοικονομώ 2023
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΝΤΑΣΙΟΣ
Τεχνικό γραφείο - Ανακαινίσεις
• Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ.
MSc Civil Engineer A.U.TH.
Αρ. Μητρώου ΤΕΕ 95348
• Μέλος στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου - ΕΙΠΑΚ
• Ενεργειακός Επιθεωρητής
Γ΄ τάξης (Α.Μ. 5654)
• Εκτιμητής - Πραγματογνώμονας
• Επίσημος Συνεργάτης της ArCADiaSoft στην Ελλάδα

Φιλιππουπόλεως 6, Αμπελόκηποι
56123, Θεσσαλονίκη, Μακεδονία
Τηλ.-Fax: +30 2313032721
Κιν.: +30 6944349785
Email : info@interdomisi.gr
nektariosntasios@gmail.com

Η τοποθεσία μας - Πολιτικοί Μηχανικοί Θεσσαλονίκης :
Χάρτης τοποθεσίας Τεχνικού γραφείου Νεκτάριος Ντάσιος, Πολιτικός Μηχανικός Θεσσαλονίκη Α.Π.Θ. Άδειες, Τεχνικές εκθέσεις, Παθητικά κτίρια, Ενεργειακός επιθεωρητής, Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης, Εξοικονομώ
Άδειες δόμησης οικοδομικές, πολιτικοί μηχανικοί Θεσσαλονίκη, ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου, ΗΤΚ, ενεργειακή επιθεώρηση, ανακαίνιση, επισκευές, άδειες λειτουργίας, υγειονομικού, Κ.Υ.Ε., βιομηχανικά κτήρια, αρχιτεκτονικά, στατικά, ρυθμίσεις αυθαιρέτων, πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης, ξύλινα σπίτια, ξενοδοχεία, πραγματογνωμοσύνες, δηλώσεις κτηματολογίου, τοπογραφικά, νόμος 4178, 4495, 4759
Άδειες δόμησης, πολιτικοί μηχανικοί, ανακαίνιση, επισκευές, λειτουργίας, αρχιτεκτονικά, στατικά, ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου, ΗΤΚ, πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης, ενεργειακά πιστοποιητικά, ενεργειακή αναβάθμιση, λειτουργίας καταστημάτων, υγειονομικού ενδιαφέροντος, άδειες Κ.Υ.Ε., βιομηχανικά κτήρια, αυθαίρετα, τακτοποίηση, ρύθμιση, πραγματογνωμοσύνες, μελέτη, επίβλεψη, κατασκευή, διορθωτικές πράξεις εφαρμογής, αντισεισμική προστασία, τοπογραφικά, νόμος 4178, 4495, 4759, εξοικονόμηση κατ' οίκον, δηλώσεις κτηματολογίου
powered by: geodi.net
Στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.
Κατάλαβα